Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation

Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation

Did you know that one of the biggest Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation for the seladang is located in Jenderak Temerloh Pahang? Read here to find more information about this center.

Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation Summary

 • Attraction: Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation
 • Location: Pahang Malaysia
 • Attraction Type: Attraction in Malaysia

Krau Wildlife Reserve Pahang from Official 1

Gaur Rehabilitation for the Seladang or Gaur (bos gaurus) breeding center in Jenderak, Temerloh, was opened in 1982 with sole aim of providing a sanctuary for the protected seladang which has been classified as vulnerable. Occupying an area of about 20 hectares, the center has 27 animals’ enclosures and paddocks. The seladang is Malaysia’s second largest land mammals after the elephants.

Shy but sociable by nature, the seladangs used to roam freely in the Rain Forest where lowland river valleys are their preferred grazing grounds. However, logging coupled with the extensive opening of lands for agriculture and housing forced the seladang to abandon their natural habitats. Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation also runs a breeding program for sambar deer. There are currently about 40 animals, but small herds of one male and several females are kept in separate enclosures.

Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation was opened in 1982 for providing seladang sanctuary. It is located in Jenderak, Temerloh Pahang Darul Makmur.

According to Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation, the second largest animal after the elephants is seladang.

Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation from Official 2

Protected Areas

OBJEKTIF BAHAGIAN

Melindungi dan memulihara Kawasan Perlindungan serta komponen yang terkandung di dalamnya termasuk flora dan fauna daripada kepupusan
Mengurus dan membangunkan Kawasan Pembangunan secara lestari bagi memberikan manfaat optima kepada manusia dan membawa kesejahteraan kepada generasi masakini dan akan datang

FUNGSI BAHAGIAN

 • Merangka dan menyelaras program dan aktiviti pengurusan Kawasan-kawasan Perlindungan selaras dengan Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan
 • Memantau dan menilai pelaksanaan program serta aktiviti pengurusan Kawasan-kawasan Perlindungan Jabatan
 • Membantu serta memberikan khidmat nasihat teknikal kepada pihak pengurusan Rezab Hidupan Liar, Taman Negara dan Tapak RAMSAR
 • Melaksanakan program dan aktiviti bagi memenuhi obligasi negara di peringkat antarabangsa berkaitan pengurusan Kawasan perlindungan

Deskripsi Ringkas :

Malaysia merupakan salah sebuah 17 negara mega-diversiti di dunia yang kaya dengan kepelbagaian biologi sama ada didarat atau dilaut. Kepelbagaian flora dan fauna di Malaysia dianggarkan terdapat 12,500 spesies tumbuhan, 306 sp. mamalia, 742 sp. burung dan 547 sp. reptilia termasuk sebilangan besar yang bersifat endemik. Bagi memastikan kepelbagaian biodiversiti terpelihara secara keseluruhan, Malaysia telah mewujudkan rangkaian kawasan-kawasan perlindungan.

Di Semenanjung Malaysia sahaja terdapat sekurang-kurangnya empat rangkaian kawasan perlindungan yang merangkumi kawasan seluas 2.9ha yang diuruskan oleh pelbagai agensi termasuk Jabatan PERHILITAN, Johor National Park Corporation (JPNC), Perak State Parks Corporation (PSPC) dan Jabatan Hutan Negeri.

Kawasan perlindungan yang terdapat di Semenanjung Malaysia diuruskan oleh pengurusan yang berbeza, dikawal oleh undang-undang yang berbeza juga dengan pelbagai kategori kawasan perlindungan, status, prosedur pewartaan dan pewartaan keluar. Persamaan antara rangkaian kawasan perlindungan ini ialah kebanyakannya boleh dikategorikan mempunyai pengurusan yang sub-optimum dan kekangan sumber kewangan bagi menguruskan kawasan perlindungan ini.

Terdapat 4 perkara yang menyumbang kepada keadaan tersebut, antaranya :

 1. bagi tujuan konservasi tiada penyeragaman sistem bagi kawasan-kawasan perlindungan
 2. kurang kefahaman berkaitan nilai ekonomi kawasan perlindungan dan sumbangannya terhadap pembangunan Negara
 3. kekangan insentif terhadap peranan kerajaan negeri untuk melabur dalam pengurusan kawasan perlindungan disebabkan persepsi bahawa berdasarkan pengalaman terdahulu dimana kerajaan negeri hanya mendapat hasil secara terus dengan menggunakan tanah yang sedia ada bagi tujuan lain
 4. kapasiti yang sub-optimum diperingkat pengurusan agensi kawasan perlindungan sama ada pengurusan tapak dan pengurusan sistem kawasan perlindungan.

Bagi mengatasi halangan ini dengan tujuan memastikan penubuhan dan pengurusan kawasan perlindungan ditahap optima, projek yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk mewujudkan satu sistem kawasan perlindungan hidupan liar negara yang seragam dan untuk menyediakan struktur kewangan berdasarkan prestasi dengan bertujuan untuk membantu sistem pengurusan kawasan perlindungan supaya menjadi lebih efektif.

Melalui kombinasi aktiviti-aktiviti dari pelbagai agensi sama ada di peringkat persekutuan, peringkat rangkaian kawasan perlindungan dan pengurusan di lapangan, maka projek ini dapat menggalakkan pemikiran secara sistematik, perancangan dan pengurusan terbaik, dibantu dengan mekanisma kewangan yang berinovasi, kos-efektif dan lestari.

Pada peringkat persekutuan, fokus projek ini adalah untuk mewujudkan sistem pengurusan kawasan perlindungan hidupan liar yang seragam dengan menetapkan kriteria tertentu dan pengurusan yang efektif, membangunkan sistem maklumat kawasan perlindungan kebangsaan dan sistem pengurusan berdasarkan pengetahuan dan prestasi yang diukur berdasarkan mekanisma kewangan.

Pada peringkat sub rangkaian kawasan perlindungan projek ini membantu untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan sistem kawasan perlindungan dan mengurangkan jurang kewangan, bagi memastikan pengurusan sistem kawasan perlindungan dan proses perancangan perniagaan perlu mengambilkira kewangan berdasarkan prestasi. Pada peringkat lapangan, projek ini membantu fungsi-fungsi, teknikal dan keupayaan pihak pengurusan untuk memastikan setiap kawasan perlindungan mencapai tahap piawaian kebangsaan dan mempunyai mekanisma insentif kewangan.

Aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan dalam projek ini dijangka dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan dalam mengatasi peningkatan ancaman terhadap biodiversiti contohnya pemburuan haram, dan perubahan gunatanah, terutama dalam lingkungan 886,000ha kawasan perlindungan daratan hidupan liar.

Ianya juga memberi impak secara tidak langsung terhadap 2.98 juta ha sistem kawasan perlindungan termasuk hutan perlindungan dalam kawasan hutan Simpan kekal (HSK), begitu juga rangkaian kawasan perlindungan di Sabah dan Sarawak, melalui pelaksanaan mekanisma piawaian dan kewangan dimasa hadapan bagi kesemua kawasan perlindungan.

*Source: pahangtourism.org.my, wildlife.gov.my

Hashtag / Keywords

Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation Reviews

Customer Reviews about Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation

Gaur Rehabilitation & Krau Wildlife Reserve Pahang

Gaur Rehabilitation & Krau Wildlife Reserve Pahang. WWF Malaysia and Kiwanis Club of Kuala Lumpur brought a busload of Key Club members from SMJK Chong Hwa and Methodist Girls School to the Krau Wildlife Reserve as an Environmental Education Program for Kiwanis Youth. We visited the Institute of Biodiversity, Deerland Park and the Kuala Gandah Elephant Conservation Sanctuary.

Kh Wan

youtube.com

Contact Krau Wildlife Reserve Pahang & Gaur Rehabilitation

Gaur Rehabilitation & Krau Wildlife Reserve Pahang
324, C149, Kampung Sungai Klau,
27630 Raub, Pahang

error: